top of page

ספרו לנו איך היה לכם :)

איכות ההובלהאיכות ההובלה
עמידה בזמניםעמידה בזמנים
שירות המוביליםשירות המובילים
חווית השימוש בתריםליחווית השימוש בתריםלי
האם תמליץ על תריםלי לחברים או משפחה?

תודה שהשתמשתם בתריםלי ותודה על המשוב!

bottom of page